Interface Interface

Editorial Board:
Grzegorz Adamiec (Editor-In-Chief) email
Anna Pazdur (Honorary Editor-In-Chief) email
Sławomira Pawełczyk (Managing Editor) email
Danuta Michczyńska (Editor) email
Grzegorz Kazanowski (Technical Editor) email
Institute of Physics,
Silesian University of Technology,
Konarskiego 22B, 44-100 Gliwice, Poland

Interface

Main page

Since 2015
Vol. (38-41) 2011-2014
Vol. 37, 2010
Vol. 36, 2010
Vol. 35, 2010
Vol. 34, 2009
Vol. 33, 2009
Vol. 32, 2008
Vol. 31, 2008
Vol. 30, 2008
Vol. 29, 2007
Vol. 28, 2007
Vol. 27, 2007
Vol. 26, 2007
Vol. 25, 2006
Vol. 24, 2005
Vol. 23, 2004
Vol. 22, 2003
Vol. 21, 2002
Vol. 20, 2001
Vol. 19, 2000
Vol. 18, 2000

Conference
  Proceedings


Submit online

Licence to publish
Instructions
  for authors

Instructions
  for referees

Current
  Editorial Board

Informacja w
  jezyku polskim

Interface

 

flag Informacja w języku polskim:

Geochronometria

Czasopismo o metodach i zastosowaniach chronologii bezwzględnej

Cel i zakres

Geochronometria jest czasopismem mającym na celu integrację społeczności naukowych rozwijających różne metody chronologii bezwzględnej oraz stosujących je w naukach o Ziemi, innych naukach przyrodniczych i archeologii. Metody chronologii bezwzględnej, zarówno fizyczne (np. radiowęglowa, inne metody izotopowe, luminescencyjna) jak i nie fizyczne (np. dendrochronologia, chronologia warwowa) znajdują zastosowanie w tak różnorodnych dziedzinach, jak geologia, paleoklimatologia, paleobiologia, paleohydrologia, szeroko rozumiana nauka o środowisku, archeologia itp. Na podkreślenie zasługuje, że każda metoda datowania korzysta z różnych dziedzin nauk przyrodniczych i vice versa, każda dziedzina może odnieść korzyści ze stosowania różnych metod chronologicznych.

Czasopismo umożliwia swobodną wymianę informacji o możliwościach i ograniczeniach rozmaitych metod chronologii dla rozwiązywania określonych problemów różnych gałęzi nauk i stymuluje formułowanie nowych pomysłów ich przyszłego rozwoju i zastosowania.

W sensie klasycznego podziału nauk, tematyka prac publikowanych w Geochronometrii wydaje się być niezmiernie interdyscyplinarna. Jest tak istotnie, ponieważ większość współczesnych badań nad metodami chronologii bezwzględnej i jej zastosowań korzysta z różnych dyscyplin naukowych.

Do druku w Geochronometrii przyjmujemy artykuły dotyczące wszystkich metod datowania bezwzględnego. Zachęcamy do publikacji artykułów skupionych zarówno na technikach oraz metodologii, jak i zastosowaniach datowania. Szczególnie pożądane są prace łączące i porównujące wyniki uzyskane przy pomocy różnych metod.

Interface